…každé konání, které osvobodí ducha od strachu a starostí a naplní jej pevnou vírou a očekáváním dobrého, přinese žádoucí výsledek!

Co očekáváš od života?

Na cokoli, co si pořídíme za pár korun, dostaneme záruku a návod. Náš život má nevyčíslitelnou cenu a přece na něj nemáme ani záruku a většina z nás ani žádný návod. Hledáme, tápeme, zkoušíme… Jdeme cestou pokusů a omylů a inkasujeme údery, léčíme si šrámy a maskujeme jizvy. Ale nemusí to tak být! Můžeme se učit navzájem.

Všichni máme stejnou výchozí pozici – všichni máme k dispozici svých 24 hodin denně. Přesto je někdo bohatý a někdo chudý, někdo šťastný a někdo nešťastný. Záleží na každém, co se svým kapitálem (časem) udělá.

Člověk přibližně 8 hodin prospí. Dalších 8 hodin prodá svému zaměstnavateli a zbylých 8 hodin prožije podle toho, jak a s jakým efektem prodá těch předcházejících osm hodin. Možná mi dáte za pravdu, že naše děti, tak jak předtím my sami, jsme byli a jsme vychovávaní pro životní dráhu dobrého výkonného zaměstnance. Na zaměstnání samozřejmě není nich špatného, pokud nám přináší uspokojení a možnost žití plného života.

Máte takové zaměstnání? Je váš život naplněn radostí, štěstím a spokojeností? Je dobrým příkladem pro vaše děti?

Tyto a podobné otázky jsem si kladla v uplynulých letech a hledala jsem cestu, která by mi umožnila odpovědět na většinu z nich ANO.

Pracuji jako učitelka a tuto práci miluji. Setkávání s lidmi můj život obohacuje o nová poznání a zkušenosti. … a přesto mi tato práce neumožňuje žít bohatý a naplněný život. Chybí peníze na cestování, další vzdělávání a kulturní vyžití. Je vám to povědomé?

Našla jsem řešení! Z času, který mám vymezený pro osobní volno, denně investuji dvě hodiny do změny svého finančního zabezpečení, do zlepšení svých finančních toků. Své zaměstnání jsem si prozatím ponechala.

Jak své dvě hodiny investuji a jaký mi to přináší užitek?

Pojďte se se mnou podívat na možnost zvýšení své hodnoty, změny svého životního stylu, zvýšení kvality života… zanechte svůj kontakt!